INFOS – kotizacija dostave

OBAVEZNO !!!

NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI SPECIFIKACIJA ŠTA JE I ZA KOGA  PLAĆENO: “Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: šifra kotizacije, ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.” Dokumentacija se preuzima isključivo poštom.

Naručilac je odgovoran za ne preuzimanje poslate pošiljke. Ne snosimo odgovornost za ne preuzimanje pošiljke, njeno vraćanje, eventualna oštećenja ili izgubljenu pošiljku. Ukoliko nam se vrati nepodignuta pošiljka, za ponovnu dostavu treba uplatiti isti iznos kao i ranije.

DOKUMENTACIJU NE ŠALJEMO U ELEKTRONSKOJ FORMI.


 • F20-500 – kotizacija učešća na MEĐUNARODNOM takmičenju –  3.600 din (za učesnike iz inostranstva 30 EURA, PostCash, WesternUnion)   –  zbog kovid virusa i ONLAJN takmičenja iznos je 50%, odnosno 1.800 din (za učesnike iz inostranstva 15 EURA, PostCash, WesternUnion)

Moguća je i uplata za takmičenja iz ranijih godina ali morate prvo da nas kontaktirate da vidimo da li je tehnički izvodljivo.


 

“Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš  mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.”


 

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.


Za sve učesnike okružnog, republičkog, međunarodnog nivoa takmičenja “INFOS – MEĐUNARODNO TAKMIČENJE TALENTOVANIH UČENIKA IZ INFORMATIKE” koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na željenu adresu, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!


 

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.


 

Šifre kotizacije dostave:

 • F20-006 dostava medalje učenika koji nije podigao na MEĐUNARODNOM takmičenju, 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) – za onlajn takmičenje nema dodele medalje
 • F20-004 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-040 zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 

 • F20-610 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju – 750 din (dostava van Srbije 10 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-620 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri Republičkog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju – 950 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-630 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri Međunarodnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju – 1.100 din (dostava van Srbije 15 EURA, PostCash, WesternUnion)

 

 • Primer popunjavanja uplatnice u Srbiji:

Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.):
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
infos medjunarodno takmičenje

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:
1.800,00 din

Poziv na broj:
F20-500

 


PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

1) PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina).
Zemlja gde se šalje novac: Srbija
Iznos za slanje: XXXX EUR
Kome se šalje novac: Sasa Pusica
Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1
Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.


2) Payment via Western Union Transfer
Send money to the country: Serbia
Amount for payment: XXX EUR
Send money to the person: Sasa Pusica
Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1
After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com