Dodela nagrada sponzora za INFOS2020 Medjunarodni nivo takmičenja

Nagrade dodeljuju sponzori.

Kriterijum za dodelu nagrada je da samo učesnici sa ostvarenim plasmanom 1,2,3 mesto na INFOS2020 Međunarodnom nivou takmičenja, formiraju spisak učesnika koji mogu biti nagrađeni.

Iz tako dobijenog spiska učesnika, listu učesnika koji će biti nagrađeni formiraju sponzori prema svome izboru.

Spisak nagrađenih učesnika će uskoro biti objavljen na sajtu takmičenja.