Onlajn pripremanje

У складу са пропозицијама такмичење је за ученике бесплатно, без котизације. Питања за такмичење односе се само на градиво из предложене литературе за такмичење која је бесплатна и онлајн доступна за све пријављене учеснике на сајту такмичења. Из наведене литературе заједно са својим менторима, пратиоцима пријављени ученици се припремају за такмичење и ментор на основу наведене литературе проверава спремност ученика за такмичење.
Поред самосталног припремања и припремања и провере савладаности градива са ментором, постоји и онлајн припремање и провера савладаности градива које није обавезно и које није бесплатно. САМО за оне ученике који желе Онлајн припремање и проверу савладаност градива за такмичење (Историјат рачунарства, Основни делови рачунарај) ова опција је доступна уколико плате котизацију за ову онлајн едукацију.


Page 1 of 1

Uputstvo uplatnica kotizacija testiranje provera savladanosti gradiva…..