Kotizacija dostave sertifikata…

niste logovani

Stari username, password, email adresa više ne važe. Morate da se registrujete kao novi korisnik sa novim drugačijim username, password, email adresom!!!
REGISTRACIJA ZA SAJT
PRIJAVA ZA INFOS2019
PROVERA-IZMENA INFOS2019
UČESNIK SA ISTIM USERNAME I PASSWORD U ISTO VREME MOŽE SAMO SA JEDNOG UREĐAJA I JEDNOG PRETRAŽIVAČA DA BUDE LOGOVAN NA SAJT TAKMIČENJA. UKOLIKO STE VEĆ LOGOVANI NEGDE, MORATE DA SE ODLOGUJETE.

54.156.39.245
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Za sve učesnike školskog, okružnog i republičkog nivoa takmičenja (učenici, njihovi mentori) koji žele da im se dostavi zvanično sertifikat, diploma, uverenje… na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije.

Može i jedna skupna uplatnica ali u mejlu OBAVEZNO mora da nam se napiše specifikacija šta je i za koga je sve uplaćeno.

Ukoliko škola plaća za svoje učenike, mora da na naš mejl dostavi skenirani izvod uplate kao i sledeće svoje identifikacione podatke: PIB, matični broj, tačan naziv škole, adresa, mesto. Tek tada će im biti izvršena dostava tražene dokumentacije.

Šifre kotizacije dostave:

  • F17-001 diploma za osvojeno jedno od prva tri mesta na školskom takmičenju – 250 din
  • F17-002 diploma za osvojeno jedno od prva tri mesta na okružnom takmičenju – 250 din
  • F17-003 kopija diplome za osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju – 250 din
  • F17-004 sertifikat za učestvovanje na republičkom takmičenju – 250 din
  • F17-005 dostava medalja za učenike koji nisu podigli medalje na Republičkom takmičenju – 690 din
  • F17-501 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na školskom takmičenju – 250 din
  • F17-502 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na okružnom takmičenju – 250 din
  • F17-503 sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na republičkom takmičenju – 250 din

Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac:
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija troškova dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti iznos uplate. Primer 250 dinara sertifikat nastavniku za mentorstvo na školskom takmičenju

Iznos:
250,00 din

Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA kotizacije koja se plaća. Primer sertifikat nastavniku za mentorstvo učenika na republičkom takmičenju

Poziv na broj:
F17-503

Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com

sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava:

ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2017., adresa na koju želite da se izvrši dostava.