INFOS – kotizacija dostave

OBAVEZNO !!! NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI ŠTA JE PLAĆENO: “Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava.”

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.
Za sve učesnike okružnog, republičkog, međunarodnog nivoa takmičenja “INFOS – MEĐUNARODNO TAKMIČENJE TALENTOVANIH UČENIKA IZ INFORMATIKE” koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na adresu u Srbiji, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!

Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.

Šifre kotizacije dostave:

 • F20-006 dostava medalje učenika koji nije podigao na MEĐUNARODNOM takmičenju, 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) – za onlajn takmičenje nema dodele medalje
 • F20-005 dostava medalje učenika koji nije podigao na REPUBLIČKOM takmičenju, 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) – za onlajn takmičenje nema dodele medalje
 • F20-004 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju – 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-040 zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)

 

 • F20-500 – kotizacija učešća na MEĐUNARODNOM takmičenju –  3.600 din (za učesnike iz inostranstva 30 EURA, PostCash, WesternUnion)   –  zbog kovid virusa i ONLAJN takmičenja iznos je 50%, odnosno 1.800 din (za učesnike iz inostranstva 15 EURA, PostCash, WesternUnion)

 

 • F20-610 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju – 750 din (dostava van Srbije 10 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-620 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri Republičkog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju – 950 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-630 – uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja – “Učestvovanje na takmičenju i smotri Međunarodnog nivoa” sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju – 1.100 din (dostava van Srbije 15 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • Primer popunjavanja uplatnice:

Uplatilac (škola, fizičko lice – roditelj, mentor, itd.):
Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

Primalac:
Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Svrha uplate:
Kotizacija dostave

Račun primaoca:
205-149294-55

Iznos:
300,00 din

Poziv na broj:
F20-003

 


PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina).
Zemlja gde se šalje novac: Srbija
Iznos za slanje: XXXX EUR
Kome se šalje novac: Sasa Pusica
Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1
Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.


Payment via Western Union Transfer
Send money to the country: Serbia
Amount for payment: XXX EUR
Send money to the person: Sasa Pusica
Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1
After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com