Provera prava učešća na INFOS2021 medjunarodni nivo takmičenja

Morate da budete logovani!

 

Mora da nam se dostavi na mejl slika za svaku uplaćenu kotizaciju i napiše za kog učenika je koja uplata ili ako je skupna uplata u mejlu mora da se naznači šta je i za koga je uplaćeno. Nije dovoljna samo uplata u pošti, mora da nam se na mejl smajsoft1907967@gmail.com dostavi skenirana uplatnica.


OBAVEZNO !!! NE ŠALJEMO DOKUMENTACIJU DOK NAM SE NA NAŠ SLUŽBENI MEJL NE DOSTAVI ŠTA JE PLAĆENO: Može na jednoj uplatnici da se uplati celokupan iznos za više vrsta uplata ali u mejlu mora da nam pošaljete da se tačno navede šta je i za koga je uplaćeno.
  Moguća je i uplata za takmičenja iz ranijih godina ali morate prvo da nas kontaktirate da vidimo da li je tehnički izvodljivo.
  "Nakon plaćanja, skenirajte uplatnicu i pošaljite na naš  mejl  smajsoft1907967@gmail.com sa svim Vašim podacima da bi smo uporedili sa našom evidencijom o ispravnosti podataka, kao i adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava: ime, prezime učenika, razred, naziv škole, mesto škole, ime i prezime mentora, naziv škole mentora, mesto škole mentora (ili naziv ustanove i mesto ustanove u kojoj radi ukoliko to nije škola), godina takmičenja npr. 2019., adresa na koju želite da se izvrši dostava."
  Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.
Za sve učesnike okružnog, republičkog, međunarodnog nivoa takmičenja "INFOS - MEĐUNARODNO TAKMIČENJE TALENTOVANIH UČENIKA IZ INFORMATIKE" koji žele da im se dostavi zvanično diploma, uverenje, zahvalnica na željenu adresu, moraju da uplate kotizaciju za dostavu željene dokumentacije. Nijedna druga potvrda, uverenje se ne izdaje, osim navedenih!
  Na osnovu zaštite podataka učenika NIKAKVE DOPISE PLASIRANIH UČENIKA, MENTORA I SLIČNO ne dostavljamo mejlom školama. Učenici i mentori ako im je potrebno, mogu svoje rezultate da dokumentuju diplomama i uverenjima i lično dostave kopije svojim školama.
 

Šifre kotizacije dostave:

 • F20-006 dostava medalje učenika koji nije podigao na MEĐUNARODNOM takmičenju, 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) - za onlajn takmičenje nema dodele medalje
 • F20-005 dostava medalje učenika koji nije podigao na REPUBLIČKOM takmičenju, 690 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion) - za onlajn takmičenje nema dodele medalje
 • F20-004 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-003 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-002 diploma učenika za osvojeno jedno od prva tri mesta na OKRUŽNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-020 zahvalnica učeniku za učešće na OKRUŽNOM takmičenju - 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-030 zahvalnica učeniku za učešće na REPUBLIČKOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-040 zahvalnica učeniku za učešće na MEĐUNARODNOM takmičenju, 300 din (dostava van Srbije 6.5 EURA, PostCash, WesternUnion)
 
 • F20-500 - kotizacija učešća na MEĐUNARODNOM takmičenju 3.600 din (za učesnike iz inostranstva 30 EURA, PostCash, WesternUnion)   -  zbog kovid virusa i ONLAJN takmičenja iznos je 50%, odnosno 1.800 din (za učesnike iz inostranstva 15 EURA, PostCash, WesternUnion)
 
 • F20-610 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri okružnog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na OKRUŽNOM takmičenju - 750 din (dostava van Srbije 10 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-620 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri Republičkog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na REPUBLIČKOM takmičenju - 950 din (dostava van Srbije 12 EURA, PostCash, WesternUnion)
 • F20-630 - uverenje o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja - "Učestvovanje na takmičenju i smotri Međunarodnog nivoa" sa spiskom učenika kojima ste mentor i njihovim ostvarenim rezultatima na MEĐUNARODNOM takmičenju - 1.100 din (dostava van Srbije 15 EURA, PostCash, WesternUnion)

 
 • Primer popunjavanja uplatnice u Srbiji:
Uplatilac (škola, fizičko lice - roditelj, mentor, itd.): Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar, 3.oktobar 43 lokal 27, Bor Svrha uplate: Kotizacija dostave Račun primaoca: 205-149294-55 Iznos: 300,00 din Poziv na broj: F20-003  
PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA: 1) PostCash ‒ Međunarodni prenos novca je usluga slanja novca međunarodnom uputnicom iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Crne Gore, Hrvatske, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina). Zemlja gde se šalje novac: Srbija Iznos za slanje: XXXX EUR Kome se šalje novac: Sasa Pusica Adresa: Bor, Crnovrske brigade 6/1 Nakon uplate, na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com pošaljite nam broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca.
2) Payment via Western Union Transfer Send money to the country: Serbia Amount for payment: XXX EUR Send money to the person: Sasa Pusica Address: Bor, Crnovrske brigade 6/1 After Western Union payments, the ten-digit Checkout Transfer Number (MTCN) must be sent to our email: smajsoft1907967@gmail.com