Česta pitanja u vezi takmičenja INFOS2020?

– literatura za takmičenje je svakome dostupna (bez registracije) na sajtu u elektronskom EBOOK onlajn obliku na sledećim linkovima, dostupnim preko mobilnih uređaja, laptopa, desktop računa i slično.

INFOS2020 – http://infos.cezarbor.com/index.php/literature/

– sva pitanja se odnose SAMO I ISKLJUČIVO na gradivo iz predložene literature za takmičenja
– kontakti i sve u vezi takmičenja obavlja se isključivo preko službenog mejla takmičenja   smajsoft1907967@gmail.com
– Na takmičenju svaki učenik se takmiči posebno.
– Na nivou takmičenja “Third level of the competition” koji je u rangu Republičkog nivoa takmičenja u Srbiji iili Crnoj Gori, takmiče se svi učesnici koji su stekli uslov za ovaj nivo takmičenja.
– “Selektivno takmičenje” u okružnom takmičenju znači da se na osnovu ostvarenih rezultata na ovom nivou takmičenja i pravilnika bodovanja vrši selekcija učenika koji su stekli uslov za dalji nivo takmičenja. Termin “selektivno takmičenje” može se uzeti za sve nivoe ovog takmičenja jer za dalji krug takmičenja se vrši selekcija učenika na osnovu njihovih postignutih rezultata.
– Za svaki nivo takmičenja, učenici i mentor mogu dobiti potvrdu za mentorstvo ili učenik za učešće ili osvojeno mesto http://infos.cezarbor.com/index.php/kotizacija-dostave/infos-2020-kotizacija-dostave/