Kako uplatiti kotizaciju dostave štampane literature

Kotizacija dostave kolor štampane literature se vrši na Vaš zahtev.

Cena kotizacije je 450 dinara.

1. Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u polje uplatilac Vaše ime i prezime, adresa, mesto uplatioca. Primer uplate Sime Petrovića iz Beograda ulica 9.brigade 7/1:

Uplatilac: Sima Petrović, 9.brigade 7/1, Beograd

2. Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti svrhu uplate – kotizacija.

3. Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti primalac:

Primalac: Centar za razvoj kreativnosti Cezar,
3.oktobar 43 lokal 27, Bor

Tekući račun: 205-149294-55              

4. Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti iznos uplate.

Iznos: 450,00

5. Prilikom uplate OBAVEZNO treba navesti u poziv na broj SIFRA za koju godinu takmičenja se plaća kotizacija dostave štampane literature:

F2019 – Literatura za INFOS 2019

Skeniranu uplatnicu, ime i prezime, adresa na koju želite da vam se dostavi pošiljka, pošaljite na naš mejl smajsoft1907967@gmail.com