Koja je satnica školskog takmičenja INFOS 2018.

Pitanje:

Koja je satnica za školsko takmicenje INFOS 2018?

Odgovor:

Na naslovnoj strani sajta takmičenja stoji da je školsko takmičenje 24.02.2018. godine, počinje od 9h.
Zbog preklapanja sa drugim takmičenjima, link za takmičenje će biti dostupan od 7h do 23:59 h.